דיקור גורם לגוף להפריש סרוטונין

[W. Zhang, Z. Jin, G. Cui et al., “Relations between brain network תactivation and analgesic effect induced by low vs. high frequency electrical acupoint stimulation in different subjects: a functional magnetic resonance imaging study,” Brain Research, vol. 982, no. 2, pp. 168–178, 2003

, אוקסיטוצין

J. Pariente, P. White, R. S. J. Frackowiak, and G. Lewith, “Expectancy and belief modulate the neuronal substrates of pain treated by acupuncture,” NeuroImage, vol. 25, no. 4, pp. 1161–1167, 2005.

 וסטרואידים נוספים שייתכן וגם הם תורמים לתחושת להשפעה ההרדמתית של הדיקור.

 A.White ,M.Cummings, and J. Filshie, An Introduction toWestern Medical Acupuncture, Churchill Livingstone, 1st edition, 2008.

באמצעות בדיקת אמ אר אי העוקבת אחר תפקוד המח, הוראה כי דיקור השפיע בצורות שונות על איזורים שונים במח: הוא גרם לפעילות מוחית באיזור ההיפותלמוס למשל ולהפסקת פעילת באיזור האחורי של קליפת המח, בלוטת האמיגדלה, וההיפוקמפוס. המןנחים של הרדמה מציעים החוקרים הסבר לפיו הדיקור מווסת את ההבט הקוגניטיבי- שכלי של תפיסת הכאב L. U. Roth, A. Maret-Maric, R. H. Adler, and B. E. Neuenschwander, “Acupuncture points have subjective (needing sensation) and objective (serum cortisol increase) specificity,”Acupuncture in Medicine, vol. 15, no. 1, pp. 2–5, 1997 .

יותר מכך, ישנם מחקרים המצביעים על קשר בין ההשפעות ההרדמתיות של הדיקור לבין עצמת האות

Y. J. Jeong, Y. S. Park, H. J. Kwon, I. H. Shin, J. G. Bong, and S. H. Park, “Acupuncturefor the treatment of hot flashes in patients with Breast Cancer receiving antiestrogen therapy: a pilot study in Korean women,” Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2013.

עבודה שנערכה לאחרונה מדדה באמצעות בדיקת PET CT את תגובת המח לדיקור הראתה כי לדיקור הייתה השפעת יתר באיזור המכונה ipsilateral insula בהשוואה לדיקור דמה, אשר ניתן לקבוצת הביקורת. מעניין לציין כי גם בקרב מטופלי קבוצת הביקורת אשר טופלו באמצעות מחטי דמה נמדדה השפעה לא מבוטלת באותם איזורים

S. Bokmand and S. Flyger, “Acupuncture relieves menopausal discomfort in breast cancer patients: a prospective, double blinded, randomized study,” Breast, vol. 22, no. 3, pp. 320–323, 2013

מחקר המראה כי בעת דיקור משתחררים מספר חומרים על ידי מערכות הגוף כגון ? אנדורפין, מת-אנקפאלין ודינורפין.

[J.-H. Lee and A. J. Beitz, “The distrubution of brain-stem and spinal cord nuclei associated with different frequencies of electroacupuncture analgesia,” Pain, vol. 52, no. 1, pp. 11–28, 1993.; J. S. Han and L. Terenius, “Neurochemical basis of acupuncture analgesia,” Annual Review of Pharmacology and Toxicology, vol. 22, pp. 193–220, 1982.]

מחקרים נוספים הראו כי דיקור יכול לבצע שינוי ברמת הביטוי של גנים שתפקידם להגביר ייצור חומרים אופיואידים.

; J. Filshie and J. W. Thompson, “Acupuncture,” in The Oxford Textbook of Palliative Medicine, G. Hanks, N. I. Cherny, N. A. Christakis et al., Eds., pp. 772–778, Oxford University Press, 4th edition, 2009; K. Uvn¨as-Moberg, “Physiological and endocrine effects of social contact,” Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 807, pp. 146–163, 1997.

הדיקור עובד באמצעות שינוי במסלולים הנורארנרגיים והסרוטונרגיים ליצירת הקלת כאב לאיברים שונים בגוף, וכך יוצר השפעה הדומה להשפעת חומרי הרדמה.

L. U. Roth, A. Maret-Maric, R. H. Adler, and B. E. Neuenschwander, “Acupuncture points have subjective (needing sensation) and objective (serum cortisol increase) specificity,”Acupuncture in Medicine, vol. 15, no. 1, pp. 2–5, 1997

ההתמודדות עם הטיפול הכימותרפי מקשה מאד על התפקוד היומיומי של חולות סרטן השד. רב מוחלט של המטופלות סובל מעייפות, רבות סובלות מפצעים בחלל הפה, הפרעות במערכת העיכול, פגיעה זמנית או ארוכת טווח במערכת העצבים ועוד. מחקרי שוק מראים כי אחוז ניכר מקרב מטופלות סרטן השד פונות לתמיכה של אמצעים מהרפואה המשלימה. צמחי מרפא ותוספי תזונה ממקור טבעי זמינים מאד לרכישה, ולעיתים ניתן להשתמש בהם ללא צורך בפניה לאיש מקצוע.

רבים מצמחי המרפא הסיניים מתאימים לצמצום ואף למניעה הסבל מתופעות הלוואי של הטיפול הכימותרפי. אמצעי המחקר מאפשרים כיום לאפיין באופן כמותי את מעורבותם של צמחי המרפא במנגנונים הביולוגיים של מחלת הסרטן. במסגרת זו מתקיימים מחקרים העוקבים אחר תרומת צמחי המרפא הסיניים בשלבי מחקר שונים;

  • מחקר בתאים סרטניים
  • מחקר במודלים של חיות
  • מחקר בבני אדם

מחקרים אלו מלמדים על תרומתם המובהקת של צמחי המרפא גם להתמודדות עם הטיפולים הכימותרפיים, ובנוסף מלמדים על פעילותם המרפאה. צמחי המרפא מסייעים לגוף החולה להתמודד עם המחלה במספר דרכים, למשל:

  • השמדה סלקטיבית של תאי הסרטן
  • עידוד מנגנונים ביולוגיים שנועדו לזהות את תאי הסרטן ולהשמידם
  • חיזוק מערכת החיסון
  • הגברת ההשפעה של התרופה הקונבנציונלית

מכיוון שהצמחים הם חומרי טבע- התקציבים העומדים לרשות החוקרים בתחום זה מצומצמים יחסית לתקציבי המחקר הממומנים על ידי חברות התרופות. למרות המשאבים הכלכליים המצומצמים מצליחים החוקרים להוכיח את יעילות הטיפול באמצעות צמחי המרפא הסיניים.

על פי הרפואה המסורתית הסינית מקובל לטפל האמצעות הצמח השלם- או תערובת של מספר צמחים. בצורה זו המטופל נהנה מהתגובה הכימית המתרחשת בין מרכיבי הצמח השונים. כאשר המטופלת מקבלת פורמולציה- כלומר תכשיר המבוסס על תערובת של מספר צמחים- מרכיבים מולקולריים שונים של הצמחים מגיבים בצורה סינרגיסטית, וכך מתקבלת השפעה מקסימלית של המרכיבים הצמחיים על התאים החולים. לא ניתן לקבל השפעה זו בנטילת החומר הפעיל כאשר הוא מבודד מן הצמח.

התוצאה הסינרגיסטית של הטיפול במספר צמחים בו זמנית נובעת מהפעילות הביוכימית של כלל החומרים הצמחיים על מספר תהליכים תוך תאיים שונים. סך התהליכים המושפעים מצמחי המרפא מסייעים לתמיכה בחולה האונקולוגי. בין אם באספקט של הופעת תופעות הלוואי ובין אם בטיפול במחלה עצמה- ובמניעת חזרתה לאחר תום תקופת הטיפולים הכימותרפיים.

הכלים המולקולריים והביוכימיים העומדים היום לרשות עולם המדע, מאפשרים לחקור את רצף התהליכים המתרחשים ברמה התאית ואף הגנטית בעקבות חשיפת התאים לחומרי הטבע. מחקרים שכאלו מהווים הסבר רציונלי להצלחת הטיפול ה"לא קונבנציונלי".