Ban Zhi Lian – Scutellaria barbata

במחקר קליני multicenter, open-label, and dose-escalation phase 1B]] השתתפו נשים החולות בסרטן שד גרורתי מתקדם המקבלות טיפול כימותרפי. במסגרת המחקר הן קיבלו בנוסף לטיפול הכימותרפי דרך הפה מיצוי של הצמח פעם או פעמיים ביום. תופעות הלוואי; שלשולים, עייפות וכאב, מהן סבלו המטופלות לפני מתן המיצוי הצמחי הצטמצמו. בנוסף- נמדדה עליה בריכוז האנזים אספרטט טרנספרז בדם המטופלות. תוצאות אלו מוכיחות כי הטיפול בצמח Scutellaria barbata הוא יעיל ולכן נראה מבטיח בטיפול בתופעות לוואי המלוות את הטיפול בחולות סרטן שד גרורתי.

על מנת לקבל תוצאות טובות אף יותר ניסו החוקרים לבודד את החומרים הפעילים מן הצמח, ולטפל באמצעות מיצוי שכזה במחלה. מספר פלבנואידים בעלי פעילות ציטוטוקסית בודדו ממיצוי נוזלי של החלק האוירי של הצמח Scutellaria barbata. באופן מפתיע, המרכיבים הכימיים שמוצו מן הצמח לא הראו תוצאות טיפוליות טובות יותר מאשר כאשר ניתן התכשיר המתבסס על מיצוי הצמח כולו. מכאן- שהשימוש הקליני בצמח זה מתבסס על מיצוי הצמח בלי הפרדה למרכיבים מסויימים.

מנגנוני הפעולה הביולוגיים של צמח זה מפעילים מספר מנגנונים תאיים לעיכוב חלוקת התא. בנוכחות מיצוי הצמח פועלים מנגנונים אלו באופן סינרגיסטי. בנוסף, מיצוי הצמח גרם לעיכוב בקצב חלוקת התאים, עצירת מחזור התא, יצירת גירוי לייצור ROS, שפעול יתר של poly(ADPribose) polymerase (PARP)ועיכוב תהליך הגליקוליזה.