Ling Zhi Ganoderma Lucidum

משמש ברפואה הסינית המסורתית לשיפור בריאותי כללי ולהארכת חיים. השימוש הנפוץ במרפאות הוא מתן אבקה שמקורה בנבגי הפטרייה. תכשיר זה נפוץ בשימוש לשם טיפול בעייפות בקרב חולות סרטן שד המקבלות טיפול הורמונלי.

מחקר שנערך בקרב מטופלות שמקבלות Ling Zhi הראה כי הן מדווחות על תחושה פיזית בריאה יותר, פחות עייפות, פחות חרדה ודיכאון, וכן על איכות חיים כללית טובה יותר.

שלשה מדדים שנבדקו במחקר אחר היו: ערכי TNF-?, IL- 6 ותפקודי הכבד והכליות. במחקר זה נערכה השוואה של מדדים אלו לפני נטילתG. Lucidum ולאחר קבלתו. השיפור במדדים אלו בעקבות נטילת התכשיר נמצא בעל תוקף סטטיסטי.

ל Ling Zhi השפעה רחבת טווח במניעת מחלות כרוניות כגון צהבת, שחמת הכבד, ולחץ דם גבוה. בהתבסס על ידע זה, נוטים החוקרים להניח כי הוא מתאים גם לצמצום הסיכון לפגיעה בכבד בעת קבלת טיפול כימותרפי.

אחד מן החומרים הפעילים מבחינה פרמקולוגית שנמצא במיצוי של G. Lucidum הוא triterpenoid. חומר זה הוא בעל פעילות מרפאה הכוללת וויסות מערכת החיסון, מניעת יצירת גרורות, והשפעות נוגדות גידול. בנוסף- לחומר זה פעילות נוגדת- חימצון שהיא בעלת פוטנציאל להגן על הרקמות הבריאות בעת קבלת טיפול כימתרפי או קרינתי.

ניסויים במבחנה ובבעלי חיים הוכיחו כי תערובת ה triterpenoids שהופקה מפטריה זו השרתה השפעה נוגדת חלוקת תאים באמצעות הפעלת מנגנון המוות התאי המתוכנן (אפופטוזיס).

  1. Xu, X. Chen, Z. Zhong, L. Chen, and Y. Wang, “Ganoderma lucidum polysaccharides: immunomodulation and potential anti-tumor activities,” American Journal of Chinese Medicine, vol. 39, no. 1, pp. 15–27, 2011.