סרטן שד

הטיפול בסרטן השד הוא נושא המעסיק רבות את עולם המחקר, ואף הגיע להישגים מרשימים במהלך שני העשורים האחרונים. עם זאת, סרטן השד עדיין נחשב למחלה "מאיימת חיים" אשר מלווה בשיעורי תמותה עולים. כימותירפיה היא הטיפול המומלץ...

Read More